Author : Wojciech Zamecznik
Poster : "FESTIWAL FILMOW RADZIECKICH" "7 XI - 7 XII 1950. W walce o pokoj i socjalizm", 1950
A1+ vertical = 24.2" x 34" (61.5 x 86.4 cm), color offset
Recent price : $ 700, rare
Film : Poland
Event poster : Festival of Soviet films