Author : Wojciech Zamecznik
Poster : "ODDZIAL TRUBACZOWA", 1958
A1 vertical : 22.2" x 33.3" (56.3 x 84.7 cm), color offset
Signed : W.Z.
Value : $ 450 +
Film : "Otriad Trubaczowa zrazajetsa" / 'Trubachov's Detachment'/ , SU (Gorki), 1957
Directed by Ilia Frez
Starring : Oleg Wieszniew, Wladimir Siemionowicz, Aleksandr Czudakow, Slawa Diewkin, Siergiej Blinnikow, Anatoli Kubacki