Author : Wojciech Zamecznik
Poster : "OPOWIESC O PRAWDZIWYM CZLOWIEKU", 1949
B2+ vertical = 19.7" x 27.6" (50 x 70 cm)
Value : $ 600 +, rare
Film : "Powiest o nastojaszczem czelowiekie", SU (Mosfilm), 1948
Directed by Aleksander Stolper
Starring : Pawel Kadocznikow, Nikolaj Ochlopkow, Aleksiej Dikij, Tamara Makarowa, Borys Baboczkin, Ludmila Celikowska