Author : Wojciech Zamecznik
Poster : "SLUBUJEMY", 1953
subtitle : "Zlot Mlodych Przodownikow Pracy, Warszawa 20-22 VII 1952"
A1 vertical = 23.2" x 33.9" (59 x 86 cm) &
2 x A2 horiz. = 43.6" x 16.8" (110.8 x 42.7 cm)
2 versions : v.1- A1 v., 2- 2 x A2 horiz.
Recent price : $ 650, rare
Film : "Poland (WFD)
Documentary directed by Jerzy Bossak, Oleg Samucewicz & Sergiusz Sprudin