Author : Wojciech Zamecznik
Poster : "SPOTKANIE NAD LABA", 1949
A1 vertical = 23" x 33.3" (58.3 x 84.5 cm)
Recent price : $ 500, rare
Film : "Wstriecza na Elbie", SU (Mosfilm), 1949
Directed by Grigorij Aleksandrow
Starring : Borys Andrejew, Wladlen Dawydow, Lubow Orlowa