Author : Wojciech Zamecznik
Poster : "SPOTKANIA W MROKU", 1960
1/2 A0 horizontal (2 x A 2 horizontal) = 46" x 16.3" (116.8 x 41.5 cm), color offset
Recent prices : $ 800 - 1000 , rare
Film : "Begegnung im Zwielicht", Poland / East Germany (Start - DEFA), 1959
Directed by Wanda Jakubowska
Starring : Zofia Slaboszowska, Horst Drinda, Erich Franz, Emil Karewicz