Author : Wojciech Zamecznik
Poster : "ZYCIE DLA NAUKI", 1949
A1 horizontal = 33.1" x 23.5" (84.2 x 59.6 cm), rotogravure
Circulation : 7000
Value : $ 900 +, rare
Film : "Akademik Iwan Pawlow", SU (Lenfilm) 1949
Directed by Grigori Roszal
Starring : Aleksandr Borysow, Nina Alisowa, Wladimir Czestnokow