Author : Maciej Zbikowski
Poster : "NIEZDOLNY DO SLUZBY LINIOWEJ", 1969
A1 vertical = 23" x 33" (59 x 84 cm), color offset
Circulation : 6000
Value : $ 200
Film : "Goden k niestrojewoj", SU (Bielarusfilm), 1968
Directed by Wladimir Rogowoj
Starring : Wiktor Pierewalow, Michal Pugowkin, Lubow Rumiancewa