Author : Maciej Zbikowski
Poster : "PARTYZANT Z LELEJSKIEJ GORY", 1968
A1 vertical = 23" x 33" (59 x 84 cm), color offset
Circulation : 9000
Value : $ 275
Film : "Lelejska gora", Yugoslavia (Filmski Studio-Kosmet Film), 1968
Directed by Zdravko Velimirovic
Starring : Slobodan Dimitrijevic, Milivoje Zivanovic, Anka Zupanc, Vesna Krajina