Author : Maciej Zbikowski
Poster : "STAWKA WIEKSZA NIZ ZYCIE", 1969
A1 vertical = 23" x 33" (59 x 84 cm), color offset
Circulation : 11500
Value : $ 225 +
Film : Poland (Syrena)
Directed by Janusz Morgenstern
Starring : Stanislaw Mikulski, Emil Karewicz, Barbara Brylska