Author : Maciej Zbikowski
Poster : "WALECZNI PRZECIW RZYMSKIM LEGIONOM", 1967
A1 vertical = 23" x 33" (59 x 84 cm), color offset
Circulation : 5200
Value : $ 300 +
Film : "Dacii", France / Romania (Bucuresti-Franco London Film), 1967
Directed by Sergiu Nicolaescu
Starring : Marie-Jose Nat, Pierre Brice