Author : Maciej Zbikowski
Poster : "WEZWIJ MNIE W SWIETLISTA DAL", 1978
B1- vertical = 26.8" x 37.6" (68 x 95.5 cm), color offset
Circulation : 12000
Value : $ 300
Film : "Pozowi mienia w dal swietluju", SU (Mosfilm), 1976
Directed by Gierman Lawrow & Stanislaw Lubszyn
Starring : Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna, Stanislaw Liubszyn