CENSOR CODES

sample : ("Zabawa w masakre", Starowieyski 1968) - one row, code in bold :
WDA 2 W-WA. NOWOGRODZKA 64 A ZAM.481-N-35-N.8500

sample : ("High Noon", Stachurski 59) - one row, code in bold :
Stl.3-ZAM.112-W-57

Warsaw printings only. Other print houses (Lodz, Katowice) had different codes

 

A 1958, 1966, 1972, 1989
B 1957, 1975
2-B 1951
3-B 1952
4-B 1953
5-B 1954
6-B 1955
7-B 1956
C 1960, 1971,1979
E 1965, 1967
F 1965, 1977, 1990
H 1962, 1974
J 1976
K 1968, 1970, 1987
L 1962, 1963, 1981
M 1966, 1973, 1983
N 1968, 1985
O 1969, 1980
P 1969, 1986
R 1972, 1973
S 1961, 1978
T 1967, 1975, 1984
U 1971, 1988
W 1959, 1974
Z 1964, 1982

 

1951 2-B
1952 3-B
1953 4-B
1954 5-B
1955 6-B
1956 7-B
1957 B
1958 A
1959 W
1960 C
1961 S
1962 H
1963 L
1964 Z
1965 E, F
1966 M, A
1967 T, E
1968 N, K
1969 P, O
1970 K
1971 U, C
1972 A, R
1973 R, M
1974 W, H
1975 B, T
1976 J
1977 F
1978 S
1979 C
1980 O
1981 L
1982 Z
1983 M
1984 T
1985 N
1986 P
1987 K
1988 U
1989 A
1990 - F (?)