Author : Tadeusz Trepkowski
Poster : "DUSZE CZARNYCH", 1948
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Recent gallery price : $ 950, very rare
Film : "Miklucho - Maklaj" / 'Without Prejudice'/ , SU (Mosfilm), 1948
Directed by Aleksander Razumny
Starring : Sergiej Kirylow, Galina Grigoriewa, Michail Astangow